Hakkımızda

Embryoniks Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği, Ege Genç İşadamları Derneği ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ortaklığında; girişimcilik ve inovasyona yönelik ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile bilimin desteğini almak, bununla yeni teknolojiler üretmek ve topluma fayda sağlayan pazarlara aktarılmasına aracı olmak için kurulan bir şirkettir.

Ayrıca, İzmir Bilimpark, Embryoniks Teknoloji Transfer Ofisi ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi ile de doğrudan işbirliği halinde çalışmalar yürütmektedir.

İnovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile iş dünyası arasında teknolojik katma değer yaratmak, girişimci projelerinin yatırımcı ve mentorlar aracılığıyla hayata geçmesini sağlamak üzerine kurulmuş bir yapılanmadır.

Girişimcilik ruhunun fikir aşamasından projelendirmeye, bilimsel teknolojiden üretime kadar tüm safhalarda ihtiyaçları karşılamak üzere hizmetler sunmakta, tüm bu süreçlerde de girişimcilerin ihtiyaç duyacağı yatırımcı ve mentorlar ile birlikte çalışmaktadır. Bu açıdan bir “Melek Yatırım ve Mentor Ağı” olarak da hizmet vermektedir.