Başkanın Mesajı

DEĞERLİ GİRİŞİMCİLERİMİZ,

Son yıllarda önem kazanan girişimcilik olgusu, hem akademik anlamda hem de ticari anlamda giderek daha fazla platfomda karşımıza çıkıyor.

Tabii, günümüz şartlarında girişimcilik serüvenine atılmak bir nebze olsun daha kolaylaştı.

En başta dur durak bilmeden gelişen teknoloji, girişimcilerin en önemli ilerleme kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ile birlikte dünyayı izleyen gençler heyecanla iş fikirlerini hayata geçirmek, girişimci olmak istiyor.

Girişimcilik ekosisteminin gelişmesine yönelik birçok çalışma yapılıyor. Kamu ve özel sektör tarafından da girişimcilere yönelik finansal destekler artıyor. Girişimcilerin projeleri yasal çerçevede korunabiliyor. Hiçbir karşılık beklemeden girişimcilere yol gösteren mentorlar çoğalıyor. Melek yatırımcılar, fon şirketleri yatırım yapmak için iyi projeleri kovalıyor.

Kısacası, girişimciler ister yolun başında olsun, ister uluslararasılaşma aşamasına gelmiş büyük şirketler olsun eskisi gibi yalnız bırakılmıyor.

İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İTOB Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Bilimpark ve Embryoniks olarak girişimcilik ekosisteminde işbirliğinin en uygun zeminine sahip olduğumuzu gururla söyleyebilirim.

Böyle bir ortamda, “yeniliklerin şehri” dediğimiz İzmir’de inovatif fikirlerin hayata geçirilmesinin kentimiz ekonomisine, dolayısıyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağının bilincindeyiz.

Bu anlayışla; inovasyon fikrinin öneminin artması, inovatif fikirlerin önünün açılması, genç girişimcilerin yüreklendirilmesi özel önem verdiğimiz kavramlardır.

Çünkü, girişimcilerimize başarılı olmak için önce hayal kurmayı, sonra bu hayallerinin peşinden koşmayı öğretirken özgürce düşünebilmeleri için sunduğumuz yenilikçi ortamımızda inovatif fikirlerin ardı arkasının kesilmediğini de gururla izliyoruz.

İzmir’in Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin artırılması, yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesi konularında gençlerimize büyük görevler düştüğü bilinciyle, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi önemle vurgularım.

Saygılarımla,

 

Ekrem DEMİRTAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı